نوشته‌ها

لاپاروسكوپي فيبروم رحم

/
فيبروم رحمي متداول ترين تومور رحمي است كه در سنين باروري رخ مي …

سوالات بيماران لاپاروسكوپي

/
مزاياي جراحي لاپاروسكوپي چيست؟ اين نوع جراحي نسبت به جراحي باز م…

نحوه جراحي لاپاروسكوپي

/
جراحي لاپاروسكوپي چيست؟  جراحي لاپاروسكوپي، به جراحي گفته مي شود كه با يك برش، يك …

عوارض احتمالي لاپاروسكوپي و راه هاي درمان آن

/
به طور يقين هر عمل جراحي، عوارضي را به دنبال دارد. جراحي لاپارو…

چه جراحي هايي با لاپاروسكوپي انجام مي شود؟

/
تمامي جراحي هاي زنان به غير از سزارين با لاپاروسكوپي انجام مي شود. …